ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

25.06.2020 / 09:17

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА

СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И

НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

 

 

 

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

 

Уведомяваме Ви, че документи за приемане на ученици в VІІІ клас ще се подават в периода 3 – 7 юли 2020 г. Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е еднократно и може да бъде извършено по един от два възможни начина, а именно:

1. Подаване на заявление за класиране по електронен път:

Осъществява се на следния адрес: https://priem.mon.bg. Входът в системата е с входящ номер и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците, които те са получили от съответните училища. При избиране на професионална паралелка задължително се прикачва сканирано в PDF формат медицинско свидетелство /файлът трябва да е не по-голям от 2 MB/, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

2. Подаване на заявление на хартиен носител:

В област Сливен се извършва в следните училища-гнезда:

o Основно училище „Д-р Иван Селимински” – Сливен;

o Основно училище „Елисавета Багряна“ – Сливен;

o Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” – Нова Загора;

o СУ „Г. С. Раковски“ – Котел;

o СУ „Неофит Рилски“ – Твърдица.

Не е направено разпределение на посочените училища по райони, общини или друг признак. Можете по Ваш избор да решите в кое от тях Ви е удобно да подадете документи.

 

Работното време ще бъде от 8.00 ч. до 18.00 ч.

 

При подаване на заявление в училището-гнездо е задължително да присъства родител/настойник на ученика.

 

В заявлението ученикът подрежда желанията си по реда на предпочитание.

 

Документите, които следва да се подадат, са:

- заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

- копие на свидетелство за завършено основно образование – за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването;

- копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии /независимо на кое място в заявлението е посочена професионална паралелка/;

- копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави.

Заявлението се предоставя в училището, в което се подават документите. Заедно с копията се носят и оригиналите на документите за сверяване.

 

Предвид необходимостта от спазване на противоепидемични мерки, апелираме да се използва при възможност първият начин и заявленията да бъдат подавани по електронен път с цел безопасността на учениците и на родителите.

 

Ако бъде избран вторият начин за подаване на заявление и съответно бъде посетено училище-гнездо, следва стриктно да се спазват правилата и противоепидемичните мерки, определени от директорите:

- използване на маски;

- използване на лични химикалки;

- недопускане на струпване на хора;

- спазване на разстояние от най-малко 1,5 м между участниците в процеса;

- при необходимост от изчакване, това да става пред училищната сграда, а не вътре в нея;

- използване на дезинфектанти, осигурени от директорите на училищата-гнезда.

 

Резултатите от първи етап на класирането ще бъдат обявени до 13.07.2020 г.

 

Записването ще се извършва в училището, в което ученикът е приет, в срок до 16.07.2020 г. включително. В същия срок може да се подаде заявление за участие във втори етап на класиране, без да се променят и пренареждат желанията.

 

Във втори етап на класиране участват кандидатите, които:

- не са приети на първи етап – те участват, без да подават заявление за втори етап;

- са приети по второ или следващо желание, но не са се записали – в този случай заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е приет.

Учениците, участвали във втория етап на класиране, се класират на мястото си от първия етап или на по-предно свое желание. След обявяване на резултатите класираните ученици следва да се запишат в училището или губят мястото, на което са класирани.

 

В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента. За участие в третия етап се подава заявление, в което се подреждат желанията за обявените свободни места в паралелки.

 

При записване в училището се подава заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и оригинал на медицинското свидетелство /за прием в професионални паралелки/.

 

Допълнителна информация може да бъде получена от директорите на училищата, в които се обучават седмокласниците, както и на електронната страница на РУО – Сливен, раздел Прием.

 

 

РУО - СЛИВЕН

 
 

Copyright © 2008-2023 Спортно училище "Димитър Рохов" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев