Проект "Образование за утрешния ден"


ГРУПИ ПО "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" - УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

07.12.2022г.

Тази учебна година в Спортно училище "Димитър Рохов" бяха сформирани нови две групи по проект BG05M2OP001-2.012 - "Образование за утрешния ден":

1. Група "Спортисти, малки програмисти" с ръководител г-жа Мирена Стоянова

2. Група "Млад програмист" - с ръководител г-жа Галина Стефанова

Целта и в двете групи е да бъдат запознати учениците от 7 клас какво представлява програмирането и как се работи с Python. Защото програмирането насърчава креативността, разсъжденията и решаването на задачи. Дава възможност на учениците да създадат нещо свое от нищо и да използват логиката си за да въвеждат правилни кодове, които компютъра да изпълни до създаването на пълна програма. Като цяло програмирането е интересно и забавно, въпреки че понякога е нужно търпение, докато се постигне успех и се стигне до финалната права. Но накрая всеки ще е доволен. Освен с програмиране групите от "Образование за утрешния ден" ще се научат да създават вестници и да изготвят грамоти за своите съученици, постигнали добри резултати с ново за тях приложение.
През учебната 2020-2021 година е създадена нова група с ръководител - Галина Александрова Стефанова. Тя носи името "На ТИ с ИТ" и в нея участват ученици от 6 клас.


През учебната 2020/2021 година в СУ „Димитър Рохов“ бе сформирана група с ученици от 6 клас за извънкласни дейности и занимания по интереси „НА ТИ С ИТ “по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.

Учениците с желание работят в занятията на групата и се запознават с теми, които ще им служат в практиката при работа в интернет. Подготвяме се и за предстоящите празници.
Всеки учител иска да има ученици, които са успешни не само в училище, но и в живота след него. Една от най-прекрасните човешки черти е способността ни да се променяме и развиваме постоянно. Да се учим от всеки опит. Затова и най-вълшебната страна на работата ни е, че докато стимулираме напредъка на децата, ние провокираме себе си и собствените си нагласи. А какво по-развиващо от това? Клуб „На ТИ с ИТ“.


Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

"Образование за утрешния ден"

I. Заповед на Министъра на образованието и науката


II. Приложение 1


III. Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725


IV. Обща информация за проекта


V. Платформа на проекта - https://oud.mon.bg/


VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6


VI. Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие


VII. Приложение 2 - Тематична програме и график за работата на групата


VIII. Приложение 3 - Анкетна карта за участие


IX. Приложение 4 - Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта 

Copyright © 2008-2023 Спортно училище "Димитър Рохов" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев