Проект "Образование за утрешния ден"


Група "Спортисти в света на дигиталните технологии", Проект BG05M2OP001-2.012 "Образование за утрешния ден"

По Дейност 6 "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учнеиците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)" по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в Спортно училище "Димитър Рохов" се сформира група "Спортисти в света на дигиталните технологии" от 15 (петнадесет) ученици, с ръководител Мирена Стоянова, които ще повишат своите дигитални компетентности. Заедно те ще комбинират уменията си по спорт и наученото по време на обучението за да изработят тренировъчни графици, спортни календари за своя клуб и училищен спортен вестник. При успешно приключване на обучението учениците ще получат своите сертификати. Периодът, в който учениците ще вземат участие в проекта е октомври-ноември 2023г.
В края на учебната 2021-2022г., във връзка с изпълнението на Поддейност 3.3. „Обучения на учители за програмиране / кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др. “, по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, се състоя през месец май 2022г. обучение, проведено от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ гр. София, с продължителност 48 (четиридесет и осем) академични часа на тема: „Програмиране на скриптов текстов език – Python, JavaScript и др. (Предназначено за учители, преподаващи Компютърно моделиране и ИТ VI и VII в клас). От Спортно училище „Димитър Рохов“ участие в обучението взеха двама педагогически специалисти – Мирена Стоянова и Галина Стефанова. След успешното завършване на обучението бяха издадени два документа - сертификати с 3 квалификационни кредита.
В края на учебната 2020-2021г., във връзка с изпълнението на Поддейност 3.2. „Обучения на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение и др. за повишаване на дигиталната компетентност на учащите се“, по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Спортно училище „Димитър Рохов“ организира като самостоятелен възложител обучение с „Орак Инженеринг“ ООД на тема: „Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес“. Обучението се проведе в гр. Несебър, к-к Слънчев бряг през месец юли 2021г.. Продължителността на обучението бе 32 академични часа. А след успешното завършване 12 броя педагогически специалисти, които получиха сертификати и 2 квалификационни кредита.
ГРУПИ ПО "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" - УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

07.12.2022г.

Тази учебна година в Спортно училище "Димитър Рохов" бяха сформирани нови две групи по проект BG05M2OP001-2.012 - "Образование за утрешния ден":

1. Група "Спортисти, малки програмисти" с ръководител г-жа Мирена Стоянова

2. Група "Млад програмист" - с ръководител г-жа Галина Стефанова

Целта и в двете групи е да бъдат запознати учениците от 7 клас какво представлява програмирането и как се работи с Python. Защото програмирането насърчава креативността, разсъжденията и решаването на задачи. Дава възможност на учениците да създадат нещо свое от нищо и да използват логиката си за да въвеждат правилни кодове, които компютъра да изпълни до създаването на пълна програма. Като цяло програмирането е интересно и забавно, въпреки че понякога е нужно търпение, докато се постигне успех и се стигне до финалната права. Но накрая всеки ще е доволен. Освен с програмиране групите от "Образование за утрешния ден" ще се научат да създават вестници и да изготвят грамоти за своите съученици, постигнали добри резултати с ново за тях приложение.
През учебната 2020-2021 година е създадена нова група с ръководител - Галина Александрова Стефанова. Тя носи името "На ТИ с ИТ" и в нея участват ученици от 6 клас.


През учебната 2020/2021 година в СУ „Димитър Рохов“ бе сформирана група с ученици от 6 клас за извънкласни дейности и занимания по интереси „НА ТИ С ИТ “по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.

Учениците с желание работят в занятията на групата и се запознават с теми, които ще им служат в практиката при работа в интернет. Подготвяме се и за предстоящите празници.
Всеки учител иска да има ученици, които са успешни не само в училище, но и в живота след него. Една от най-прекрасните човешки черти е способността ни да се променяме и развиваме постоянно. Да се учим от всеки опит. Затова и най-вълшебната страна на работата ни е, че докато стимулираме напредъка на децата, ние провокираме себе си и собствените си нагласи. А какво по-развиващо от това? Клуб „На ТИ с ИТ“.


Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

"Образование за утрешния ден"

I. Заповед на Министъра на образованието и науката


II. Приложение 1


III. Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725


IV. Обща информация за проекта


V. Платформа на проекта - https://oud.mon.bg/


VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6


VI. Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие


VII. Приложение 2 - Тематична програме и график за работата на групата


VIII. Приложение 3 - Анкетна карта за участие


IX. Приложение 4 - Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта 

Copyright © 2008-2024 Спортно училище "Димитър Рохов" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев