Проект "Подкрепа за успех"


ГРУПИ ПО ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА:

Следните групи по проект „Подкрепа за успех“ за преодоляване на обучителни затруднения със  76 ученици от V до  XII клас. 

Учебен предмет

Клас

Брой ръководители

Брой ученици

Български език и литература

V

1

5

Български език и литература

VI

1

5

Български език и литература

VII

1

7

Български език и литература

VIII

1

5

Български език и литература

IX

1

6

Български език и литература

ХI

1

5

Български език и литература

XII

1

3

Математика

VII

1

5

Математика

VIII

1

6

Математика

IX

1

5

Математика

X

1

6

Информационни технологии

VIII

1

5

Всичко:

63

 

Следните групи по проект „Подкрепа за успех“  - Занимания по интереси с  13 ученици

Занимания по интереси

Брой ръководители

Брой ученици

Занимателна химия

1

15

 

Стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.


1. Заповед за у-ща включени в "Подкрепа за успех"

2. Начални инструкции

3. Платформа на проекта https://podkrepazauspeh.mon.bg/

4. указания - проект "Подкрепа за успех"

5. Указания - проект - нови от 30.01.2020 г.
- Приложение 2 - ИНДИВИДУАЛНА КАРТА НА УЧЕНИКА от 30.01.2020 г.
Писмо - Ръководител на проекта
Приложение № 1 - Карта за участие
Приложение № 2 - Индивидуална карта на ученика
Приложение № 3 - Декларация за информираност и съгласие
Приложение № 4 - Заявление за участие и декларация за информирано съгласие
Приложение № 5 - Присъствен списък групови дейности по кариерно ориентиране
Приложение № 6 - Примерна длъжностна характеристика на обр. мед.
Приложение № 7 - Примерна длъжностна характеритика на соц. работник
Приложение № 8 - Присъствен списък
Приложение № 9-Стандартна таблица на разходите 

Copyright © 2008-2024 Спортно училище "Димитър Рохов" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев