Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”

111
15.05.2020 / 13:42

В края на първия учебен срок на учебната 2019/2020 г., СУ “Димитър Рохов” Сливен, започна работа по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

∞ усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

∞ подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; повишаване на качеството на образованието, за по-добра дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

∞ осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Училището идентифицира интересите и постиженията на учениците в областта на дигиталните компетентности чрез попълване на анкетна карта. Обработката на анкетните карти показа, че клубовете по интереси трябва да са за „основно ниво“ на владеене на дигиталните компетентности.

Сформираха се две групи с по 11 и 12 ученици от 8 А и Б клас с ръководители Мирена Стоянова – ръководител направление ИКТ и Галина Стефанова – старши учител по информационни технологии. Клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – нарекохме:

„Аз, спортът и дигиталните компетентности“ и „Спортисти – дигитални творци“

Забавлявайки се и творейки в дигитална среда , участниците в групите се научиха да правят календари, визитни картички, картички с тематична насоченост, автобиография. Но най-интересно им беше изготвянето на страници от училищен вестник. Обсъждаха нови идеи, вземаха интервюта , получиха нови умения. Учеха се да си помагат един на друг. Всеки час за тях бе ново приключение в света на дигиталните науки. Часовете им даваха увереност в собствените сили, развиваха творческото и креативно мислене.

Всеки ученици завършиха успешно заниманията по интереси и ще получат удостоверение за преминато обучение.

В изпълнение на Дейност 2 по проект „Образование за утрешния ден“ (изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ) в училище ни беше доставен 65² интерактивен тъч дисплей за оборудване на компютърния кабинет и лаптоп.

Още снимки от новината

222
333
444

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Спортно училище "Димитър Рохов" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев